TyNyERP là giải pháp quản trị nguồn lực toàn diện với lõi hệ thống tinh gọn nhưng đa dụng và mang lại hiệu quả thiết thực nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam.

  • Nền tảng chuẩn mực và mạnh mẽ.
  • Dễ dàng tùy biến theo đặc thù Việt Nam.
  • Đối tác uy tín và chất lượng.
  • An toàn dữ liệu.
  • Bảo mật thông tin.
  • Triển khai nhanh chóng & khả thi.
  • Đội ngũ tận tâm & kinh nghiệm.
  • Tiết kiệm chi phí.