• Quý khách có thể tùy ý chỉnh sửa, nhập liệu vào các bản demo này. Tuy nhiên, toàn bộ dữ liệu của các bản demo sẽ được xóa và nạp lại (reset) vào lúc 00:00 mỗi ngày.
  • Nếu muốn các dữ liệu mà Quý khách nhập vào khi dùng thử không bị xóa sau thời gian nói trên, hãy đăng ký tài khoản tại trang web www.tyny.vn và chọn bản dùng thử miễn phí 15 ngày (Trial 15).
  • Chức năng mở rộng phân hệ không áp dụng cho bản demo. Nếu muốn cài thêm module để sử dụng nhiều tính năng khác nữa, hãy đăng ký bản dùng thử miễn phí 15 ngày hoặc mua các gói giải pháp tại đây.

Hoặc bạn muốn có một bản demo hoàn thiện hơn, sát với yêu cầu thực tế và đặc thù quy trình của doanh nghiệp, hãy liên lạc ngay với chúng tôi qua số điện thoại: 84 909310768 hoặc email: support@tyny.vn.