Ngôn ngữ   

Điện thoại tư vấn
0987654321

     

Hoạch định nguồn nhân lực

Tổng quan giải pháp

Giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp thực hiện toàn bộ các nghiệp vụ quản trị nhân sự một cách quy chuẩn, kịp thời, hiệu quả và bền vững.

Quản lý nguồn nhân lực

Quản lý nguồn nhân lực (Human Resource Management – HRM) là một trong những phân hệ quan trọng của TyNyERP, được gọi là TyNyHRM. Các chức năng của phân hệ này chính là giải pháp tổng thể giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ quản trị nhân sự một cách quy chuẩn, kịp thời, hiệu quả và bền vững.
Xem tiếp

hoặc liên hệ với chúng tôi tại đây để được tư vấn đầy đủ nhất

  Email: contact@tyny.vn           0987654321