Ngôn ngữ   

Điện thoại tư vấn
0987654321

     

Biểu phí

Nâng tầm doanh nghiệp

2 triệu người đang sử dụng giải pháp phần mềm Odoo ERPOnline mỗi ngày

Không gian lưu trữ

Băng thông

Tài khoản

Sao lưu dữ liệu

Bảo mật với

Upload module

DÙNG THỬ 15 NGÀY

0

MIỄN PHÍ

0,5 GB

100 GB

500

Sao lưu

SSL

Tùy chỉnh

  • Hỗ trợ qua diễn đàn Hỏi & Đáp trực tuyến.
  • Miễn phí 2 giờ đào tạo trực tuyến
SOLO

290,000

vnđ / tháng

0,5 GB

100 GB

500

Sao lưu

SSL

Tùy chỉnh

  • Hỗ trợ qua diễn đàn Hỏi & Đáp trực tuyến.
  • Miễn phí 2 giờ đào tạo trực tuyến
SMALL BIZ

290,000

vnđ / tháng

0,5 GB

100 GB

500

Sao lưu

SSL

Tùy chỉnh

  • Hỗ trợ qua diễn đàn Hỏi & Đáp trực tuyến.
  • Miễn phí 2 giờ đào tạo trực tuyến
SUPER SMALL BIZ

290,000

vnđ / tháng

0,5 GB

100 GB

500

Sao lưu

SSL

Tùy chỉnh

  • Hỗ trợ qua diễn đàn Hỏi & Đáp trực tuyến.
  • Miễn phí 2 giờ đào tạo trực tuyến