Ngôn ngữ   

Điện thoại tư vấn
0987654321

     

Quản lý bán hàng dịch vụ

Tổng quan giải pháp

Quản lý bán hàng

TyNySM, phân hệ Quản lý bán hàng (Sales Management – SM) trong TyNyERP, là giải pháp giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu và triển khai các nghiệp vụ liên quan đến việc bán hàng và phân phối sản phẩm/dịch vụ một cách hiệu quả.
Xem tiếp

hoặc liên hệ với chúng tôi tại đây để được tư vấn đầy đủ nhất

  Email: contact@tyny.vn           0987654321