Ngôn ngữ   

Điện thoại tư vấn
0987654321

     

Quản lý mua sắm

Tổng quan giải pháp

Công cụ hữu hiệu để sắp xếp, theo dõi và kiểm soát hợp lý các nhu cầu về mua sắm hàng hóa, vật tư hoặc nguyên - nhiên - vật liệu thực sự bài bản, tập trung và thống nhất.

Quản lý mua hàng

TyNyPM, phân hệ Quản lý mua hàng (Purchasing Management – PM) trong TyNyERP, được đánh giá là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các hoạt động thu mua một cách quy chuẩn, tập trung và thống nhất. Sử dụng TyNyPM, bạn có thể dễ dàng sắp xếp, theo dõi và kiểm soát hợp lý các nhu cầu về mua sắm hàng hóa, vật tư hoặc nguyên – nhiên – vật liệu dành cho sản xuất.
Xem tiếp

hoặc liên hệ với chúng tôi tại đây để được tư vấn đầy đủ nhất

  Email: contact@tyny.vn           0987654321