GIỚI THIỆU GIẢI PHÁP

TyNyPM, phân hệ Quản lý mua hàng (Purchasing Management – PM) trong TyNyERP, được đánh giá là công cụ hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản lý toàn bộ các hoạt động thu mua một cách quy chuẩn, tập trung và thống nhất. Sử dụng TyNyPM, bạn có thể dễ dàng sắp xếp, theo dõi và kiểm soát hợp lý các nhu cầu về mua sắm hàng hóa, vật tư hoặc nguyên – nhiên – vật liệu dành cho sản xuất.

Phần mềm TyNyPM sẽ tự động hóa các quy trình từ khởi tạo yêu cầu mua sắm, ghi nhận báo giá, quản lý thông tin nhà cung cấp đến theo dõi đơn hàng, kiểm soát nhập kho, kiểm tra hóa đơn và quá trình thanh toán. Đặc biệt, TyNyPM có thể xuất ra các thống kê và báo cáo chính xác về hoạt động của nhà cung cấp cũng như thường được tích hợp chặt chẽ với các phân hệ kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho nhằm tạo nên một giải pháp quản lý mua hàng tối ưu nhất.

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA TyNyPM

Mục tiêu của TyNyPM là đáp ứng tối đa mong đợi của doanh nghiệp trên thực tế của việc quản lý mua sắm theo 5 nguyên tắc:

 • Đúng mặt hàng
 • Đúng số lượng
 • Đúng thời gian
 • Chất lượng tốt với giá hợp lý
 • Thông tin chính xác

Theo đó, giải pháp này có các chức năng chính để bạn sử dụng như sau:

Quản lý thông tin nhà cung cấp

 • Quản lý không giới hạn số lượng nhà cung cấp với các thông tin chung gồm: Tên nhà cung cấp, Địa chỉ, Số điện thoại, Số fax, Người liên hệ…
 • Quy định phương thức giao hàng và điều khoản thanh toán.
 • Khai báo các điều kiện tín dụng, thời hạn tín dụng kèm ngày hết hạn.

Quản lý yêu cầu mua hàng

 • Quản lý nhu cầu mua hàng theo bộ phận hoặc dự án.
 • Kiểm tra tồn kho thực tế mặt hàng cần mua.
 • Tạo yêu cầu mua hàng (có thể lưu trên hệ thống hoặc in ra phiếu)
 • Duyệt yêu cầu mua hàng theo giá trị đơn hàng hoặc cấp bậc quản lý.
 • Lựa chọn nhà cung cấp theo yêu cầu mua hàng đã duyệt.

Quản lý báo giá

 • Lưu báo giá của tất cả các nhà cung cấp và tất cả các hàng hóa đặt mua.
 • Khai báo các mức giá, chiết khấu, điều kiện thanh toán và số lượng đơn hàng tối thiểu.
 • So sánh giá báo cùng một mặt hàng của các nhà cung cấp khác nhau.
 • Tính giá đã có/chưa có thuế VAT.
 • Cho phép xem các báo giá trước đây và hiện thời.

Quản lý đơn hàng

 • Lập đơn hàng (cho phép lập đơn hàng theo nhiều cách).
 • Theo dõi và cập nhật trạng thái đơn hàng.
 • Quản lý nhập hàng và kiểm định chất lượng (gồm cả trường hợp quản lý hàng mua trả lại Nhà cung cấp vì nhiều nguyên nhân khác nhau).

Báo cáo

 • Báo cáo tình trạng các yêu cầu mua hàng, đơn hàng, thanh toán đơn hàng.
 • Báo cáo so sánh giá.
 • Báo cáo đánh giá và lựa chọn nhà cung cấp.
 • Báo cáo phân tích hàng nhập mua.
 • Báo cáo đành giá chất lượng cung ứng.
 • Các chức năng in phiếu/ bảng kê và xuất dữ liệu khác.

Kết nối với các phân hệ khác

 • Kết nối với phân hệ quản lý hàng tồn kho để cập nhật số lượng tồn kho, số lượng thực tồn, số lượng hàng sắp nhập kho.
 • Kết nối với phân hệ kế toán để thanh toán tiền hàng cho nhà cung cấp và tổng hợp số liệu vào sổ cái.